วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าว การสร้างสรรค์ประเด็น และการเขียนแคปชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักวิชาการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเบญจสิริกิติ์

ดาวน์โหลดเอกสาร Workshop