วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. นางเขมณัฎฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง