Month: July 2022

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ >> https://www.moac.go.th/ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อถ่ายทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ยกรณีศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบในปาล์มน้ำมัน โดยมีนายสุไลหมาน สำลี เกษตรกรแปลงต้นแบบเป็นผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทานต่อศํตรูพืช โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลสนับสนุนแม่ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิด ธาตุอาหารรองคือ แมกนีเซียม ธาตุอาหารเสริมคือโบรอน และสารปรับปรุงดินคือ โดโลไมค์ นำไปใช้ในแปลงและกำหนดเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยตามวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม

ชุดนิทรรศการเวทีเคลื่อนที่

กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการยืมชุดนิทรรศการเวทีเคลื่อนที่ โดยทางกลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ สามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9551819 หมายเลขภายใน 488 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการชุดอุปกรณ์จัดนิทรรศการ อุปกรณ์สำหรับให้บริการ ตัวอย่างชุดอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เตรียมพบกับรายการสด DOAE BOARDING TIME

DOAE BOARDING TIME เป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  ดำเนินรายการโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สสก.ที่ 1 – 6   ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น. -12.45 น. ผ่านช่องทาง Youtube Live เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจร่วมรับฟังรายการเพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินงานและจัดทำเนื้อหานำเสนอในรายการ โดยเปิดกว้างสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกลงทะเบียนข้อมูลเพื่อร่วมรับฟังรายการ

ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565“ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เอกสารแนบ คลิก ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ  Banner-Web Banner-PR. ขอเชิญร่วมลงนามผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา คลิก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ลิงก์ลงนามถวายพระพร https://www.moac.go.th/moac-wellwishes-id-432991791794

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

                    เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…