ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
“ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”
คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบ คลิก

ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ 

ขอเชิญร่วมลงนามผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา คลิก