กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการยืมชุดนิทรรศการเวทีเคลื่อนที่ โดยทางกลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ สามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9551819 หมายเลขภายใน 488

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการชุดอุปกรณ์จัดนิทรรศการ

อุปกรณ์สำหรับให้บริการ

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว