เตรียมพบกับรายการสด DOAE BOARDING TIME

DOAE BOARDING TIME เป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  ดำเนินรายการโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สสก.ที่ 1 – 6   ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น. -12.45 น. ผ่านช่องทาง Youtube Live เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจร่วมรับฟังรายการเพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินงานและจัดทำเนื้อหานำเสนอในรายการ โดยเปิดกว้างสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกลงทะเบียนข้อมูลเพื่อร่วมรับฟังรายการ

ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565“ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เอกสารแนบ คลิก ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ  Banner-Web Banner-PR. ขอเชิญร่วมลงนามผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา คลิก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ลิงก์ลงนามถวายพระพร https://www.moac.go.th/moac-wellwishes-id-432991791794

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

                    เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…

สพท. ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายครองศักดิ์ สงรักษา และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อาคาร 1 และอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ข่าว/กลุ่มเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ขอแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ และนายครองศักดิ์ สงรักษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร