กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรม 5 ส พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ภาพ/ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์