วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมอวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร