วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายครองศักดิ์ สงรักษา และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อาคาร 1 และอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ข่าว/กลุ่มเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์