ขอแสดงความยินดีกับ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ และนายครองศักดิ์ สงรักษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร